ISO16890 i relation til EN779

28 February 2017

Den nye globale teststandard ISO16890 for luftfiltre til generel komfortventilation, klasse G2-F9, blev hurtigt udgivet som en europæisk standard, EN ISO16890.

Nu skal vi bare vente på, at det skal blive en national dansk standard, og det skal ske senest seks måneder efter offentliggørelsen. Allerede nu snakkes der meget om det i branchen, og filterbrugere rundt om i landet er nogle gange lidt usikre på, hvordan sammenhængen er mellem disse to standarder. Et almindeligt eksempel er: “Jeg har et filter af en bestemt klasse i dag, måske et P-mærket filter i klasse F7, hvad skal jeg kræve i henhold til den nye standard?”.

Dette og meget mere vil Camfil hjælpe med at forklare. Alle forstår, at det er nødvendigt at teste det tilsvarende filter i overensstemmelse med den nye ISO16890 standard. Det går ikke at anvende en eksisterende EN779 testrapport og tro, at man kan omklassificere luftfiltrene. Det kræver, at man selv tester filtrene i en testrig i henhold til ISO16890 eller får filtrene testet hos et certificeret testlaboratorium, såsom SP i Sverige eller VTT i Finland. Disse to laboratorier er akkrediterede i henhold til EN17025 til test af luftfiltre i de nuværende G2-F9 klasser.

Camfil har gennemført ISO16890 tests på alle eksisterende produkter inden for dette område i egne testrigs i bl.a. vores Tech Center i Trosa, Sverige, og vil informere om begge standarder på produkterne med start i 2. kvartal i år. Så kan du som filterbruger direkte se og lære fra betegnelserne, hvordan relationen ser ud.

Med erfaring fra tidligere ændringer af standarder såsom EN779:2012, tager det lang tid, før alt det praktiske er på plads. Denne gang er der derfor blevet krævet en periode på 18 måneder fra offentliggørelsen af ISO16890 (dec. 2016) indtil standarden er obligatorisk, og hvor EN779 bliver ugyldig. Dette vil ske i midten af juni 2018. Indtil da er begge standarder gældende parallelt.

Du kan holde dig yderligere orienteret på camfil.dk og her på bloggen.

Følg os