Hold byen væk!

08 juni 2017

I dag tilbringer vi op til 90% af vores liv indendørs. Vi ønsker at gøre alt hvad vi kan for at forhindre, at den forurenede byluft trænger ind i vores hjem, på vores arbejdspladser, skoler og hospitaler, ja, overalt hvor mennesker opholder sig i længere perioder. Ventilationssystemet med de installerede luftfiltre bør være et værktøj, som holder så mange som muligt af de ultrafine partikler udenfor.

Med nutidens krav om filtre i klasse F7 og højere (ISO ePM1 60% og højere), fjerner vi mere end halvdelen af de skadelige partikler.

Der er relativt enkle måder til yderligere at beskytte mod luftforurening indendørs. Camfils kombinerede partikel- og molekylærfilter City-Flo XL er et effektivt erstatningsfilter til vores Hi-Flo XL partikelfilter. City-Flo XL kan direkte erstatte Hi-Flo XL med kun marginale forskelle i tryktabet. City-Flo XL har en større virkning på de gasformige PAH’er end et normalt partikelfilter. Det fører til et bedre indeklima, hvor luften kommer fra indblæsningsluften i ventilationssystemet.

Læs mere om City-Flo XL her eller kontakt os for mere information på telefon 4914 4433.

SØG PÅ BLOGGEN

OPDATERINGER FRA BLOGGEN

Følg os