Rentable indkøb af effektive luftfiltre

17 april 2019

Hvordan ser din strategi ud, når du køber luftfiltre? Den laveste pris på et produkt burde vel være et vindende koncept, eller? Hos Camfil mener vi som altid, at du bør overveje det en ekstra gang. Hvis du kun kigger på den laveste pris, når du køber filtre, risikerer du at miste penge i det lange løb samt få en dårligere indendørs luft.

Camfil deltager i de fleste større udbud, hvor det ikke kun er den laveste pris, der er afgørende. I tidligere indlæg har vi forklaret, at prisen på selve filteret faktisk er en lille del af hele ventilationsanlæggets driftsomkostninger. Luftfilteret bidrager derimod til en stor del af anlæggets energiforbrug.

Filterets tryktab påvirker energiforbruget
Årsagen er, at billige luftfiltre ofte har et højt starttryktab. Der sker ofte en hurtig stigning i tryktabet over filteret på grund af dårlig støvakkumulering. Med andre ord stopper luftfilteret hurtigere og giver en ekstrem stor modstand i luftstrømmen. Det koster kWh, og du er den som betaler. Årsagen kan være selve filtermaterialet, som ikke er den mest optimale type, eller at man køber til den laveste pris og får et lavere filtreringsareal på grund af for lille filterareal til mængden af luft.

En anden situation kan være, at filterindkøberen starter ved at stille krav til filterklasse og derefter købe filteret til den laveste pris. En anden person eller afdeling tager sig af energiomkostningerne og ønsker at få forbruget af kWh ned i ejendommen. Hvis disse mennesker arbejder sammen, kommer man ofte frem til et godt indkøbsgrundlag. Det er også en god idé at involvere en person, der er ansvarlig for et sundt og godt indendørs miljø for de medarbejdere, der arbejder der.

Beregn filterets LCC (livscyklusomkostninger)
Når du har valgt den rigtige filterklasse, er det en god idé at lave en LCC-beregning og indtaste de parametre, du behøver for at finde et luftfilter, der giver den bedste samlede rentabilitet. Tag hensyn til levetid, vedligeholdelse/filterskifte, indendørs luftkvalitet (IAQ) mv. For at foretage en korrekt vurdering af luftfilterets parametre, starttryktab og det gennemsnitlige tryktab for den valgte driftstid, er det nødvendigt med en komplet testprotokol i henhold til ISO16890:2016. Helst fra et uafhængigt testinstitut som RISE (tidligere SP) i Sverige eller VTT i Finland.

Camfil kan tilbyde både uafhængige testrapporter på stort set alle luftfiltre, som du som kunde har brug for, og vi hjælper gerne med at lave en LCC-beregning. Vi har også et Tech Center i Trosa, Sverige, med alt testudstyr, der kræves til både partikelfiltrering og gasfiltrering (molekylærfilter), og du er velkommen på besøg.

Kontakt os for råd og tips. Du er også velkommen til at kontakte os for at tale om bæredygtighed. Og glem ikke at tilmelde dig vores filterkurser. Du kan finde datoerne for kurserne her.

Det vigtigste er at sørge for, at filterets effektivitet er tilpasset til behovet, altså valg af den rigtige filterklasse. Du kan få god hjælp fra standarden EN16798-3 eller Eurovent 4/23-2018.

Glem ikke at kigge ind på vores nye hjemmeside, www.camfil.dk.

SØG PÅ BLOGGEN

OPDATERINGER FRA BLOGGEN

TILMELD NU >>

Følg os